Logo

Student Corner

हाम्राे वरपरको वातावरण

Written by: Prinsha Khatiwada - 33022, Grade IV

Posted on: 21 May, 2024

घर वरपरको वातावरण सफा राख्न हामीले गाईवस्तु जथाभावी छाड्नु हुँदैन। हामीले घरको फोहोर पानी खोलामा मिसाउनु हुँदैन । हामीले हाम्रो घर वरिपरिको बिरुवालाई मलजल हालेर  राखेर सुरक्षित ठाउँमा राख्नुपर्छ । हामीले वरपरको वातावरण सुरक्षित राख्न रुखबिरुवा काट्नु हुँदैन । कागज बोतल आदि जलाउनु हुँदैन। हामीले वरिपरिको फोहोर टिपेर अथवा बढारेर सुरक्षित ठाउँमा फाल्नुपर्छ। जथाभावी थुकथाक गर्ने बानी पनि नराम्रो हो। घर वरपर दैनिक रूपमा बडारकुडार गर्नुपर्छ । घर वरपरको बाटामा कुकुरहरूलाई दिशापिसाब गराउनु हुँदैन । हामीले हाम्रो घर वरपर सधैँ सफा राख्नुपर्छ ।