Logo

School In Media

‘सन्तापको धून’ कथासङ्ग्रहमा मैले भेटेका पात्रहरू (नवपुस्ता/पुस्तकानुभूति)

-Amu Shakya


Pride and Prejudice

-Prashraya Shrestha


पाेल्टाभित्र डिही

-Kriti Nepal


गाम्नागेको गधा धुवाइ (नवपुस्ता/पुस्तकानुभूति)

-Suprabh Acharya


The Leaf that Fell off the Tree

-Ankita Pokharel


“The Truths We Hold: An American Journey.”

-Manaswi Sapkota


कति धुनु गधालाई !

-Manaswi Sapkota


कथा : उसले रोजेको बाटो

-Laxmi Tiwari


The White Tiger

-Sanskriti Karki


पुस्तक समीक्षाः लक्षु किन बोल्दिन

-Sambid Dhakal


साधना नै सपनाकाे कडीः एकलव्य

-Muskan Singh


Book Review: The White Tiger

-Rushina Tamang