Logo

डि एस एस पाठ्यक्रम


पाठ्यक्रममा नेपाल सरकारले तोकेको आधारभूत आवश्यकता भन्दा बढि डियरवाक सिफल स्कुलले हरेक कक्षामा निम्न अतिरिक्त विषयहरू पढ्नु पर्ने छ नियम जारी गरेको छ:

संस्कृत र चिनियाँ भाषा

भाषा सिक्दा अन्य संस्कृतिका विभिन्न सूक्ष्म जानकारीहरू प्राप्त हुन्छ । हामी सबै जना नयाँ संस्कृति बारे जानकारी राख्न र उनीहरूलाई सम्मान गर्न तत्पर हुनु पर्छ भन्ने विश्वास राख्छौँ । अध्ययनहरूले देखाए अनुसार नयाँ भाषा सिक्न कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्म सबै भन्दा उपयुक्त समय हो । हामी कक्षा १ देखि कक्षा ७ सम्म संस्कृत तथा कक्षा ४ देखि ७ सम्म चाइनिज भाषा अध्यापन गर्दछौं ।

संस्कृत र चिनियाँ भाषा

भाषा सिक्दा अन्य संस्कृतिका विभिन्न सूक्ष्म जानकारीहरू प्राप्त हुन्छ । हामी सबै जना नयाँ संस्कृति बारे जानकारी राख्न र उनीहरूलाई सम्मान गर्न तत्पर हुनु पर्छ भन्ने विश्वास राख्छौँ । अध्ययनहरूले देखाए अनुसार नयाँ भाषा सिक्न कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्म सबै भन्दा उपयुक्त समय हो । हामी कक्षा १ देखि कक्षा ७ सम्म संस्कृत तथा कक्षा ४ देखि ७ सम्म चाइनिज भाषा अध्यापन गर्दछौं ।

सन्देश छोड्नुहोस